Thu Dau Mot University Journal of Science


Education

Using modified macadamia carbon by H2O2 as adsorbent to remove zinc (Zn2+) in wastewater

Using modified macadamia carbon by H2O2 as adsorbent to remove zinc (Zn2+) in wastewater

By Đao Minh Trung, Nguyen Kim Nga, Le Thi Dao, Trinh Diep Phuong Danh
Using modified macadamia carbon by H2O2 as adsorbent to remove Zn2+ with H2O2 25% in 48 hours. The Parameters, such as pH, dosage and adsorption time affect the processing ability of modified macadamia carbon H2O2. The maximum removal efficiency of 64.52% was obtained at a pH of 4.5, the processing ...
Removal of copper (Cu2+) by preparation modified carbon from macadamia shells by chemical agent with H2O2 in wastewater

Removal of copper (Cu2+) by preparation modified carbon from macadamia shells by chemical agent with H2O2 in wastewater

By Đao Minh Trung, Le Nguyen Phuong Anh, Nguyen Thanh Quang, Nguyen Thi Thanh Tram
Macadamia shells were used to prepare modified carbon by chemical agent H2O2 (25%) in 48 hours with coke ratio: H2O2 = 1:10. Modified carbon from Macadamia shells with chemical agent H2O2 has capable of adsorption heavy metal copper (Cu 2+ ) at an assumption concentration is 30ppm in the optimum ...
Survey of zinc metal processing capability with coal-chemistry activated carbon by chemical K2CO3

Survey of zinc metal processing capability with coal-chemistry activated carbon by chemical K2CO3

By Đào Minh Trung, Trần Thị Bích Trâm, Lê Thị Đào, Trịnh Diệp Phương Danh
Seed coat macadamia preparation of activated carbon with chemical agent K2CO3 from macadamia shells as per ratio: K2CO3: distilled water = 1:1:10ml, optimal temperature condition 6500C and burning time 60 minutes. Efficiency removal of zinc (II) in wastewater efficiency (53.42%) with the concentration of 25ppm, conducted a survey at pH ...
Methylene orange handling of cock cake casted by H3PO4 chemicals

Methylene orange handling of cock cake casted by H3PO4 chemicals

By Đào Minh Trung, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thanh Quang, Lê Thị Đào, Trịnh Diệp Phương Danh
Survey of methylene orange wastewater treatment by activated carbon material prepared from macadamia husk with chemical activator H3PO4 shows that coal with the best methylene orange color treatment is achieved Optimal conditions such as pH = 5, coal dose 0.9 g/L and time 120 minutes. The results show that it ...
Investigation of Zn2+ heavy metal handling ability by macadamite activated by H3PO4

Investigation of Zn2+ heavy metal handling ability by macadamite activated by H3PO4

By Đào Minh Trung, Tran Phuoc Dong, Trịnh Diệp Phương Danh
Investigate the possibility of treating wastewater containing heavy metals Zn2+ with activated carbon material prepared from macadamia shell with chemical activating agent H3PO4, showing high efficiency of adsorption of Zn2+. The results of the study showed that activated carbon with H3PO4 activating agent has high adsorption capacity, capable of handling ...
A study of fixed points and hopf bifurcation of hindmarsh-rose model

A study of fixed points and hopf bifurcation of hindmarsh-rose model

By Phan Văn Long Em
In this article, a class of Hindmarsh-Rose model is studied. First, all necessary conditions for the parameters of system are found in order to have one stable fixed point which presents the resting state for this famous model. After that, using the Hopf’s theorem proofs analytically the existence of a ...
CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  MÔN KẾT CẤU THÉP CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT  XÂY DỰNG

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN KẾT CẤU THÉP CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

By Võ Thanh Hùng
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học, nhằm xác định mức độ học tập của người học có đạt được theo mục tiêu của chuẩn đầu ra môn học hay không. Nếu việc kiểm tra đánh ...
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Nhâm Văn Sơn
Kiểm tra đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của qúa trình dạy học. Đây cũng là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NHÓM THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NHÓM THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC

By Trần Lê Thăng Đồng, Đàm Minh Tùng, Nguyễn Chiến Thắng
Vận dụng và cải tiến các hình thức học và dạy học theo hướng tích cực luôn là những hoạt động thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng đào tạo theo CDIO. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích các ưu và khuyết điểm của ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

By Nguyễn Hoàng Huế, Ngô Phạm Toán
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. ...
CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA  THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

By Võ Quốc Lương
Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội là mục tiêu chung của các cơ sở giáo dục. Trường ĐH Thủ Dầu Một triển khai áp dụng đề xướng CDIO để xác định chuẩn đầu ra (CĐR) cho các ngành đào tạo, trong đó chú trọng năng ...
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CDIO KHÉP KÍN ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CDIO KHÉP KÍN ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

By Hà Đắc Bình, Trương Văn Trương, Trần Nhật Tân
Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện & Điện tử (EEE) có khả năng tạo ra một số sản phẩm thông qua việc học tập dựa trên đồ án CDIO để khởi nghiệp. Tuy nhiên, họ thiếu khả năng đổi mới liên tục để đạt được hiệu quả khởi nghiệp. ...