Thu Dau Mot University Journal of Science


Education

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA

By Ngô Hồng Điệp
Bắt đầu từ Năm học 2014-2015, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO đồng bộ cho tất cả các nhóm ngành (trong đó có ngành Sư phạm Lịch sử, một trong những ngành quan trọng của Nhà trường). Dạy học ...
GIẢNG DẠY VỀ TẠO ĐỘNG LỰC NHÓM : KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIẢNG DẠY VỀ TẠO ĐỘNG LỰC NHÓM : KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

By Phan Hoàng Danh
Sự phát triển của các hoạt động tạo động lực nhóm cho sinh viên chuyên ngành công nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được trình bày dựa trên sự phản hồi của sinh viên và các bài học trọng tâm trong học phần/môn học ...
XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA

By Ngô Hồng Điệp, Đinh Thị Yến
Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, kết quả học tập hay chuẩn đầu ra là yếu tố quan trọng nhất của một chương trình đào tạo, tất cả các hoạt động dạy – học và phương pháp đánh giá phải được gắn liền với kết quả học ...
THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ THEO CDIO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ THEO CDIO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

By Văn Bá Tài, Lê Thanh Lành
Trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện –, Điện tử tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, cũng như tại các trường đại học kỹ thuật khác, các học phần chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển kiến thức, kỹ ...
QUỐC TẾ HÓA CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO TRONG THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

QUỐC TẾ HÓA CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO TRONG THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

By Võ Hồng Ngân, Lê Thanh Lành
Quốc tế hóa là xu hướng tất yếu của hệ thống giáo dục đại học, có tầm quan trọng chiến lược đối với các tổ chức giáo dục đại học trên toàn thế giới. Tại Việt Nam quốc tế hóa giáo dục đại học nhận được nhiều sự quan tâm ...
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG  TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2030

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2030

By Nguyễn Hoàng Huế
Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được những kết quả khá toàn diện, quy mô phát triển nhanh và đúng hướng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn coi việc nâng ...
DỰ ÁN CDIO THỰC TẾ CHO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ TRONG NĂM THỨ 4

DỰ ÁN CDIO THỰC TẾ CHO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ TRONG NĂM THỨ 4

By Chu Thành Khải, Lê Minh Phụng
Tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, trong chương trình đào tạo kĩ sư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, các sinh viên sẽ được đào tạo lý thuyết tại trường và đi đào tạo thực tế tại doanh nghiệp vào năm thứ 3 hoặc năm thứ ...
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO ĐỐI VỚI KHỐI KINH TẾ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO ĐỐI VỚI KHỐI KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Nguyễn Ngọc Mai
Khoa Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một đã áp dụng chương trình đào tạo theo đề xướng CDIO làm bối cảnh đào tạo sinh viên từ năm 2016. Khoa Kinh tế đã áp dụng CDIO trong việc phát triển chương trình đào tạo cho cả 6 chương trình; ...
SỰ KẾT HỢP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH QUỐC TẾ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THEO TIÊU CHUẨN CDIO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN

SỰ KẾT HỢP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH QUỐC TẾ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THEO TIÊU CHUẨN CDIO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN

By Nguyễn Phương Lan
Đề xướng CDIO hay sáng kiến CDIO (Conceive Design Implement Operate) là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy của các trường kỹ thuật bậc đại học. Còn AUN-QA (ASEAN Uni versity Network – Quality Assurance) là bộ tiêu ...
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO  NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

By Nguyễn Thị Huệ
Trong bài báo này đề cập đến phương pháp xây dựng bài giảng môn Tự động hóa quá trình công nghệ dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU). Mục tiêu chính của môn học là nhấn ...
CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Lê Thị Kim Út, Nguyễn Thị Vinh
Thành lập Trường trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện để hội nhập quốc tế, trường đại học Thủ Dầu Một đã mạnh dạn thoát khỏi lối đi cũ mòn, tìm ra những khâu đột phá để làm nên sức ...
THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHÍ CDIO “NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN”

THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHÍ CDIO “NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN”

By Trần Duy Nam
Bài báo này trình bày kinh nghiệm về việc thực hiện bài giảng theo tiêu chuẩn CDIO “Nhận thức” và “Thực hiện”. Điều khiển truyền động cơ điện là môn học được chọn để phát triển năng lực của sinh viên, chẳng hạn như tư duy hệ thống , lý ...