Thu Dau Mot University Journal of Science


Education

ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TIẾP CẬN CDIO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TIẾP CẬN CDIO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

By Tăng Văn Lâm, Vũ Kim Diến
Rà soát, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO trong giáo dục đại học hiện nay là một trong các hướng đi tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới. Trên con ...
TIẾP CẬN CDIO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TIẾP CẬN CDIO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Ngô Hồng Điệp, Dương Hiền Hạnh
Giáo dục thế kỷ XXI được xem là một cuộc cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hoá (TCH), giáo dục để con người trưởng thành, và giáo dục bậc cao học vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường đại học. Thiết kế một chương ...
MỘT CHẾ ĐỘ DẠY KẾT HỢP CHO KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN MÔ HÌNH CDIO

MỘT CHẾ ĐỘ DẠY KẾT HỢP CHO KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN MÔ HÌNH CDIO

By Đỗ Phúc Thịnh, Quách Thị Bích Nhường, Trần Văn Ninh, Nguyễn Tài Tiệp
Bài báo này nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp của khóa học Lập trình mã nguồn mở. Thứ nhất, chúng tôi phân tích các vấn đề tồn tại trong việc giảng dạy khóa học Lập trình mã nguồn mở cũng như các nội dung giảng dạy đã được ...
XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CDIO CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ NHẰM VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ NHU CẦU THỰC TẾ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CDIO CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ NHẰM VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ NHU CẦU THỰC TẾ

By Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huệ, Võ Hồng Ngân
Bài báo này đề cập đến chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử kéo dài 4 năm đã được triển khai tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Các sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng từ người mới học điện ...
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH LỚP HỌC  HƯỚNG TỚI CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH LỚP HỌC HƯỚNG TỚI CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

By Phạm Thúc Sơn
Chuẩn đầu ra môn học xây theo CDIO là một hệ thống năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Để xây dựng chuẩn đầu ra thì quá trình hoạt động dạy và học trên lớp của giảng viên và sinh viên là yếu tố quyết định ...
CÁC YÊU CẦU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC  TRONG ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁC YÊU CẦU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

By Quách Thị Bích Nhường, Đỗ Quốc Bảo
Trong bài báo này, chúng tôi mô tả phương pháp để đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin đạt được các chuẩn kiến thức khi áp dụng hệ thống các thiết kế cho việc học như là một cách hiện thực theo CDIO tại trường Đại học Công nghệ ...
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA CDIO

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA CDIO

By Hồ Xuân Trường
Đối với sinh viên theo học mô đun “Dự án thiết kế và đổi mới” tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có thể nhận thấy rằng bước khó nhất trong chương trình CDIO là bước đầu tiên "hình thành ý tưởng". Phương pháp “Tư duy thiết kế” nhấn ...
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO

By Phạm Kim Cương
Quá trình đổi mới toàn diện và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở Việt Nam được đánh giá là một xu thế tất yếu, mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các ngành kinh tế, các doanh nghiệp và người lao động. Nhằm nâng ...
ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA THEO KIỂM ĐỊNH ABET ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA THEO KIỂM ĐỊNH ABET ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

By Nguyễn Văn Hùng, Trƣơng Thanh Tuấn, Bùi Tử An
Bài báo này mục đích giới thiệu các thông tin chung về bộ tiêu chuẩn ABET và đặc biệt tập trung vào đánh giá chuẩn đầu ra. Trên cơ sở phân tích các chương trình kỹ thuật trên thế giới và Việt Nam, nhóm tác giả thực hiện lựa chọn ...
PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN  ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG  TIẾP CẬN CDIO

PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

By Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huệ
Bài viết này đề cấp đến cách thực hiện để nâng cao năng lực về kỹ năng, giảng dạy cho giảng viên tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nhằm mục đích thực hiện tốt việc đào tạo theo định hướng CDIO.Trường đại học có các ngành khối kỹ ...
ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY CDIO  TẠI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY CDIO TẠI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

By Trương Văn Trương, Hà Đắc Bình, Trần Nhật Tân
Xu hướng giáo dục thế giới hiện nay là gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học và học để trải nghiệm. Trên tinh thần đó, Đại học Duy Tân (DTU) luôn hướng tới triển khai mô hình đào tạo giáo dục hiện đại, khoa học, sáng tạo, phục ...
DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO – NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO – NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

By Phạm Thị Đoạt
Dạy và học các môn lý luận chính trị vừa đáp ứng chuẩn đầu ra vừa đáp ứng chuẩn CDIO và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với người lao động là một trong những thách thức không nhỏ đối với các trường Cao đẳng và Đại ...