Thu Dau Mot University Journal of Science


All Articles

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NHÓM THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP NHÓM THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP CÁ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC

By Trần Lê Thăng Đồng, Đàm Minh Tùng, Nguyễn Chiến Thắng
Vận dụng và cải tiến các hình thức học và dạy học theo hướng tích cực luôn là những hoạt động thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng đào tạo theo CDIO. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích các ưu và khuyết điểm của ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

By Nguyễn Hoàng Huế, Ngô Phạm Toán
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. ...
CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

By Võ Quốc Lương
Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội là mục tiêu chung của các cơ sở giáo dục. Trường ĐH Thủ Dầu Một triển khai áp dụng đề xướng CDIO để xác định chuẩn đầu ra (CĐR) cho các ngành đào tạo, trong đó chú trọng năng ...
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CDIO KHÉP KÍN ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CDIO KHÉP KÍN ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

By Hà Đắc Bình, Trương Văn Trương, Trần Nhật Tân
Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện & Điện tử (EEE) có khả năng tạo ra một số sản phẩm thông qua việc học tập dựa trên đồ án CDIO để khởi nghiệp. Tuy nhiên, họ thiếu khả năng đổi mới liên tục để đạt được hiệu quả khởi nghiệp. ...
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA

By Ngô Hồng Điệp
Bắt đầu từ Năm học 2014-2015, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO đồng bộ cho tất cả các nhóm ngành (trong đó có ngành Sư phạm Lịch sử, một trong những ngành quan trọng của Nhà trường). Dạy học ...
GIẢNG DẠY VỀ TẠO ĐỘNG LỰC NHÓM : KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIẢNG DẠY VỀ TẠO ĐỘNG LỰC NHÓM : KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

By Phan Hoàng Danh
Sự phát triển của các hoạt động tạo động lực nhóm cho sinh viên chuyên ngành công nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được trình bày dựa trên sự phản hồi của sinh viên và các bài học trọng tâm trong học phần/môn học ...
XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG CDIO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA

By Ngô Hồng Điệp, Đinh Thị Yến
Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, kết quả học tập hay chuẩn đầu ra là yếu tố quan trọng nhất của một chương trình đào tạo, tất cả các hoạt động dạy – học và phương pháp đánh giá phải được gắn liền với kết quả học ...
THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ THEO CDIO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ THEO CDIO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

By Văn Bá Tài, Lê Thanh Lành
Trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện –, Điện tử tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, cũng như tại các trường đại học kỹ thuật khác, các học phần chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển kiến thức, kỹ ...
QUỐC TẾ HÓA CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO TRONG THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

QUỐC TẾ HÓA CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO TRONG THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

By Võ Hồng Ngân, Lê Thanh Lành
Quốc tế hóa là xu hướng tất yếu của hệ thống giáo dục đại học, có tầm quan trọng chiến lược đối với các tổ chức giáo dục đại học trên toàn thế giới. Tại Việt Nam quốc tế hóa giáo dục đại học nhận được nhiều sự quan tâm ...
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2030

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO VÀ CHUẨN AUN-QA: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2030

By Nguyễn Hoàng Huế
Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được những kết quả khá toàn diện, quy mô phát triển nhanh và đúng hướng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn coi việc nâng ...
DỰ ÁN CDIO THỰC TẾ CHO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ TRONG NĂM THỨ 4

DỰ ÁN CDIO THỰC TẾ CHO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ TRONG NĂM THỨ 4

By Chu Thành Khải, Lê Minh Phụng
Tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, trong chương trình đào tạo kĩ sư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, các sinh viên sẽ được đào tạo lý thuyết tại trường và đi đào tạo thực tế tại doanh nghiệp vào năm thứ 3 hoặc năm thứ ...
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO ĐỐI VỚI KHỐI KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO ĐỐI VỚI KHỐI KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Nguyễn Ngọc Mai
Khoa Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một đã áp dụng chương trình đào tạo theo đề xướng CDIO làm bối cảnh đào tạo sinh viên từ năm 2016. Khoa Kinh tế đã áp dụng CDIO trong việc phát triển chương trình đào tạo cho cả 6 chương trình; ...
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THỰC HÀNH VÀ LÍ THUYẾT THEO TIÊU CHUẨN CDIO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THỰC HÀNH VÀ LÍ THUYẾT THEO TIÊU CHUẨN CDIO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

By Nguyễn Duy Nam
Dự án nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo thực hành theo chuẩn CDIO cho Chương trình Công nghệ Kỹ thuật điện tử đang được thử nghiệm tại DNTU. Để đào tạo ra những kỹ sư tài năng, một chương trình giảng dạy phù hợp, dựa trên nhu ...
SỰ KẾT HỢP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH QUỐC TẾ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THEO TIÊU CHUẨN CDIO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN

SỰ KẾT HỢP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH QUỐC TẾ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THEO TIÊU CHUẨN CDIO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN

By Nguyễn Phương Lan
Đề xướng CDIO hay sáng kiến CDIO (Conceive Design Implement Operate) là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy của các trường kỹ thuật bậc đại học. Còn AUN-QA (ASEAN Uni versity Network – Quality Assurance) là bộ tiêu ...
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

By Nguyễn Thị Huệ
Trong bài báo này đề cập đến phương pháp xây dựng bài giảng môn Tự động hóa quá trình công nghệ dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU). Mục tiêu chính của môn học là nhấn ...
CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Lê Thị Kim Út, Nguyễn Thị Vinh
Thành lập Trường trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện để hội nhập quốc tế, trường đại học Thủ Dầu Một đã mạnh dạn thoát khỏi lối đi cũ mòn, tìm ra những khâu đột phá để làm nên sức ...
THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHÍ CDIO “NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN”

THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHÍ CDIO “NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN”

By Trần Duy Nam
Bài báo này trình bày kinh nghiệm về việc thực hiện bài giảng theo tiêu chuẩn CDIO “Nhận thức” và “Thực hiện”. Điều khiển truyền động cơ điện là môn học được chọn để phát triển năng lực của sinh viên, chẳng hạn như tư duy hệ thống , lý ...
ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TIẾP CẬN CDIO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TIẾP CẬN CDIO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

By Tăng Văn Lâm, Vũ Kim Diến
Rà soát, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO trong giáo dục đại học hiện nay là một trong các hướng đi tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới. Trên con ...
TIẾP CẬN CDIO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TIẾP CẬN CDIO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Ngô Hồng Điệp, Dương Hiền Hạnh
Giáo dục thế kỷ XXI được xem là một cuộc cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hoá (TCH), giáo dục để con người trưởng thành, và giáo dục bậc cao học vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường đại học. Thiết kế một chương ...
MỘT CHẾ ĐỘ DẠY KẾT HỢP CHO KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN MÔ HÌNH CDIO

MỘT CHẾ ĐỘ DẠY KẾT HỢP CHO KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ DỰA TRÊN MÔ HÌNH CDIO

By Đỗ Phúc Thịnh, Quách Thị Bích Nhường, Trần Văn Ninh, Nguyễn Tài Tiệp
Bài báo này nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp của khóa học Lập trình mã nguồn mở. Thứ nhất, chúng tôi phân tích các vấn đề tồn tại trong việc giảng dạy khóa học Lập trình mã nguồn mở cũng như các nội dung giảng dạy đã được ...
XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CDIO CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ NHẰM VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ NHU CẦU THỰC TẾ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIẢNG DẠY CDIO CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ NHẰM VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ NHU CẦU THỰC TẾ

By Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huệ, Võ Hồng Ngân
Bài báo này đề cập đến chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử kéo dài 4 năm đã được triển khai tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Các sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng từ người mới học điện ...
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH LỚP HỌC HƯỚNG TỚI CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH LỚP HỌC HƯỚNG TỚI CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO

By Phạm Thúc Sơn
Chuẩn đầu ra môn học xây theo CDIO là một hệ thống năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Để xây dựng chuẩn đầu ra thì quá trình hoạt động dạy và học trên lớp của giảng viên và sinh viên là yếu tố quyết định ...
CÁC YÊU CẦU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁC YÊU CẦU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

By Quách Thị Bích Nhường, Đỗ Quốc Bảo
Trong bài báo này, chúng tôi mô tả phương pháp để đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin đạt được các chuẩn kiến thức khi áp dụng hệ thống các thiết kế cho việc học như là một cách hiện thực theo CDIO tại trường Đại học Công nghệ ...
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA CDIO

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA CDIO

By Hồ Xuân Trường
Đối với sinh viên theo học mô đun “Dự án thiết kế và đổi mới” tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có thể nhận thấy rằng bước khó nhất trong chương trình CDIO là bước đầu tiên "hình thành ý tưởng". Phương pháp “Tư duy thiết kế” nhấn ...
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO

By Phạm Kim Cương
Quá trình đổi mới toàn diện và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở Việt Nam được đánh giá là một xu thế tất yếu, mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các ngành kinh tế, các doanh nghiệp và người lao động. Nhằm nâng ...
ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA THEO KIỂM ĐỊNH ABET ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA THEO KIỂM ĐỊNH ABET ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

By Nguyễn Văn Hùng, Trƣơng Thanh Tuấn, Bùi Tử An
Bài báo này mục đích giới thiệu các thông tin chung về bộ tiêu chuẩn ABET và đặc biệt tập trung vào đánh giá chuẩn đầu ra. Trên cơ sở phân tích các chương trình kỹ thuật trên thế giới và Việt Nam, nhóm tác giả thực hiện lựa chọn ...
PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỂ TRIỂN KHAI TỐT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

By Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huệ
Bài viết này đề cấp đến cách thực hiện để nâng cao năng lực về kỹ năng, giảng dạy cho giảng viên tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nhằm mục đích thực hiện tốt việc đào tạo theo định hướng CDIO.Trường đại học có các ngành khối kỹ ...
ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY CDIO TẠI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

ÁP DỤNG LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY CDIO TẠI KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, ĐẠI HỌC DUY TÂN

By Trương Văn Trương, Hà Đắc Bình, Trần Nhật Tân
Xu hướng giáo dục thế giới hiện nay là gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học và học để trải nghiệm. Trên tinh thần đó, Đại học Duy Tân (DTU) luôn hướng tới triển khai mô hình đào tạo giáo dục hiện đại, khoa học, sáng tạo, phục ...
DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO – NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO – NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

By Phạm Thị Đoạt
Dạy và học các môn lý luận chính trị vừa đáp ứng chuẩn đầu ra vừa đáp ứng chuẩn CDIO và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với người lao động là một trong những thách thức không nhỏ đối với các trường Cao đẳng và Đại ...
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

By Nguyễn Thị Thủy, Lê Tuấn Anh
Đối với các tân sinh viên (SV), việc chuyển từ môi trường phổ thông sang môi trường đại học làm cho SV bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong định hình nội dung chương trình đào tạo, phương pháp học tập, động lực học tập và định hướng nghề nghiệp ...