Thu Dau Mot University Journal of Science


All Articles

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT KẾT HỢP MÔ PHỎNG - THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT KẾT HỢP MÔ PHỎNG - THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ

By Võ Thanh Tùng, Võ Văn Ân
Nghiên cứu việc sử dụng các phương pháp học tập với sự hỗ trợ của máy tính để tăng cường tính tích cực học tập và tạo hứng thú để sinh viên ngành Điện tử học tập tốt hơn các môn điện tử tương tự và kỹ thuật số. Khi ...
PHƯƠNG PHÁP TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

PHƯƠNG PHÁP TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Trịnh Huỳnh Chấn
CDIO là một giải pháp phát triển giáo dục toàn vẹn trong thời đại ngày nay. Có nhiều phương pháp dạy học tích cực được đề ra, trong đó dạy học trải nghiệm là một phương pháp gắn kết người học với thực tiễn một cách sâu sắc nhất, giúp ...
CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH CDIO  NHẰM MANG LẠI VIỆC HỌC CHỦ ĐỘNG CHO NGƯỜI HỌC  BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO CỘNG ĐỒNG DẠY HỌC

CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH CDIO NHẰM MANG LẠI VIỆC HỌC CHỦ ĐỘNG CHO NGƯỜI HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO CỘNG ĐỒNG DẠY HỌC

By Lê Thanh Lành, Nguyễn Hữu Huy
Bài viết này trình bày về cộng đồng giảng dạy học tập tích cực được tạo ra để hỗ trợ việc thực hiện giai đoạn cải cách chương trình giảng dạy theo mô hình CDIO. Cộng đồng mở cửa cho tất cả các giảng viên kỹ thuật. Cộng đồng giảng ...
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG – CHÌA KHÓA  ĐỂ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN  ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG – CHÌA KHÓA ĐỂ ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Trần Ngọc Duyệt
Đảm bảo chất lượng là sự cải tiến liên tục, có hệ thống, có cấu trúc đến chất lượng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 02 yếu tố: Đảm bảo chất lượng bên ngoài là đề cập đến hệ ...
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TÍCH HỢP ĐỀ CƯƠNG THEO HƯỚNG CDIO VÀ AUN VÀO VIỆC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TÍCH HỢP ĐỀ CƯƠNG THEO HƯỚNG CDIO VÀ AUN VÀO VIỆC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

By Nguyễn Thị Mai
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, hơn bao giờ hết ngành giáo dục đứng trước những thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn. Thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ từ công nghệ, nguồn học liệu đa ...
VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY - HỌC KWLH NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THEO TIÊU CHUẨN 8 CỦA CDIO

VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY - HỌC KWLH NHẰM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THEO TIÊU CHUẨN 8 CỦA CDIO

By Đinh Thị Yến
Kỹ thuật dạy – học KWLH là tên được viết tắt các từ tiếng Anh: Know, Want to Know, Learned và How to learn more. Kỹ thuật này được đề xuất bởi Donna Ogle vào năm 1986, nhằm cải thiện quá trình dạy - học, đặc biệt là việc hướng ...
HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG CHUẨN ĐẦU RA THEO ABET

HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG CHUẨN ĐẦU RA THEO ABET

By Trương Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Tử An
ABET là Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ kiểm định chất lượng đào tạo của các chuơng trình lấy sinh viên làm trung tâm. Các chương trình đào tạo theo chuẩn ABET phải đảm bảo tại thời điểm tốt nghiệp sinh viên đạt 7 chuẩn đầu ra. ...
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THEO DỰ ÁN KẾT HỢP  LÀM VIỆC NHÓM

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THEO DỰ ÁN KẾT HỢP LÀM VIỆC NHÓM

By Thái Hùng Cường, Võ Thanh Tùng, Võ Hồng Ngân, Nguyễn Xuân Toại, Nguyễn Thị Hiền, Lê Xuân Vịnh
Mục đích của nghiên cứu này là khám phá xem liệu các kỹ năng cần thiết mà chúng tôi cố gắng phát triển thông qua các dự án CDIO có thể đủ được sinh viên công nhận và liệu mức độ tin cậy của sinh viên có phù hợp với ...
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018-2021 – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018-2021 – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

By Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Bùi Phạm Phương Thanh
Một chương trình đào tạo được thiết kế có các khóa học kiến thức chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có một kế hoạch rõ ràng trong việc tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống ...
GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP DỰA TRÊN CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM – HỌC PHẦN THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP DỰA TRÊN CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM – HỌC PHẦN THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

By Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Bùi Phạm Phương Thanh
Đề xướng CDIO: C (Conceive): Hình thành ý tưởng, D (Design): Thiết kế, I (Implement): triển khai, O (Operate): vận hành. Ở tiêu chuẩn 8 - Học tập chủ động và trải nghiệm, với tinh thần của tiêu chuẩn này, nhóm tác giả thực hiện bài viết ứng dụng tiêu ...
VAI TRÒ CỦA CDIO TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO OBE VÀ KIỂM ĐỊNH ABET

VAI TRÒ CỦA CDIO TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO OBE VÀ KIỂM ĐỊNH ABET

By Trần Nhật Tân
Ngày nay, do những tiến bộ không ngừng về công nghệ, kinh tế và xã hội cũng như các yêu cầu ngày càng cao từ các doanh nghiệp đối với các sinh viên mới ra trường, các trường đại học đang đối mặt với những thách thức phải nâng cao ...
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ

By Phan Hoàng Danh
Theo những tiêu chuẩn về chương trình CDIO (tiêu chuẩn 3:1 và 3:2) quy định sự cần thiết để tập trung vào xây dựng đội ngũ nhóm và kỹ năng giao tiếp cho người học. Trong đó việc chuẩn hóa giáo dục trong kỹ thuật sẽ bổ sung thêm những ...
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỰA TRÊN KHUNG ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ BỀN VỮNG

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỰA TRÊN KHUNG ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ BỀN VỮNG

By Prof. Bui The Cuong
Từ hơn mười năm qua, Quỹ Bertelsmann thực hiện dự án đánh giá quản trị bền vững cho các nước thuộc khối EU và OECD mang tên “Chỉ báo quản trị bền vững” (SGI). Dự án dựa trên một khung đánh giá quản trị bền vững có chất lượng cao ...
CHỨC NĂNG TƯƠNG TẾ CỦA ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Ở BÌNH DƯƠNG

CHỨC NĂNG TƯƠNG TẾ CỦA ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Ở BÌNH DƯƠNG

By Dinh Thi Hoa
Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa đình với người cúng đình nhằm giải thích sự tồn sinh của đình trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Sử dụng cách tiếp cận Nhân học và nguồn tư liệu điền dã tại một số ngôi đình ở thành ...
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ

By Nguyen Thi Ngoc Nhi
Việc nghiên cứu ứng dụng bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm Hoàng đế (Calocybe indica) đã giảm bớt vấn đề ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả sau 50 ngày thực nghiệm nuôi trồng nấm ở 15 thùng (40 x ...
CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG

CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG

By Assoc. Prof. Le Tuan Anh
Chuyển mạch toàn quang là thành phần quan trọng trong các mạng truyền thông quang học tốc độ cao và có các ứng dụng tiềm năng trong các hệ thống thông tin lượng tử và máy tính lượng tử. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính ...
The Southeast of Vietnam as a cultural zone and roles of culture - people in the sustainable development of the region

The Southeast of Vietnam as a cultural zone and roles of culture - people in the sustainable development of the region

By Trần Ngọc Thêm
The Southeast plays a very important role in Vietnam’s economic development. Despite a high concentration of social scientists in the Southeast region, there remains a paradox that the Southeast culture has not been sufficiently researched into. Applying the method of cultural zoning based on the changes of the three dimensions ...
Occupation-based social structure in Binh Duong Province, 1999-2009

Occupation-based social structure in Binh Duong Province, 1999-2009

By Prof. Bui The Cuong, Vũ Mạnh Lợi
Binh Duong has rapidly transformed during the period 1999-2009, from a agricultural province to industrial one. The paper explores the shift of occupation-based social structure of Binh Duong during that period. Using the data sets of Census 1999 and 2009, the paper analyses the evolution of the occupational figure in ...
Cultural practices of the Khmer in Binh Duong - Historical particularism approach

Cultural practices of the Khmer in Binh Duong - Historical particularism approach

By PhD. Tran Hanh Minh Phuong
In 2014, Binh Duong has 2.885 the Khmer people, being the second largest ethnic minority compared to the Hoa people. They have contributed to the multi-ethnic culture of Binh Duong. Hundreds of works on the Khmer in the Mekong Delta considered their culture as a typical of Theravada Buddhist culture ...
Interpretations about Hoa Anh state

Interpretations about Hoa Anh state

By Nguyễn Văn Giác
On the basis of coordinating the sources of history materials from Vietnam and China, together with the latest archaeological achievements of Ho citadel, the article has delineated territory, confirmed the chronology frame with the Kings of this kingdom in relation to post-Champa Empire. It is from the aftermath of Vijaya, ...
TẬN DỤNG LỚP NHỚT TRÁI CÀ PHÊ ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH THU NHẬN ENZYME PECTINASE LÀM TRONG RƯỢU VANG

TẬN DỤNG LỚP NHỚT TRÁI CÀ PHÊ ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH THU NHẬN ENZYME PECTINASE LÀM TRONG RƯỢU VANG

By Tran Ngoc Hung
Enzyme pectinase được ứng dụng trong nhiều lãnh vực sản xuất khác nhau. Việc tận dụng thành phần pectin có trong trái cà phê để cảm ứng sinh pectinase không chỉ giúp tận dụng tốt nguồn phế liệu này mà còn giúp nâng cao hiệu quả quá trình chế biến ...