Thu Dau Mot University Journal of Science


PREVENTIVE CONTROL OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS BASED ON DYNAMIC SECURITY PREDICTION

By Ha Van Du, Nguyen Ba Thanh
DOI: 10.37550/tdmu.EJS/2024.02.557

Abstract

Kính gửi: Ban biên tập Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Em kính gửi Ban biên tập Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một bài báo: PREVENTIVE CONTROL OF POWER SYSTEMS BASED ON DYNAMIC SECURITY PREDICTION
Kính nhờ quý Thầy, Cô xem xét và được đăng ở Tạp chí của Trường.
Xin chân thành cảm ơn!
Phần 1: Thông tin tác giả
- Ngày gửi bài : 29/02/2024
- Họ và tên: Hà Văn Du
- Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện
- Đơn vị công tác: Chương trình Kỹ thuật điện, Viện KT-CN, TDMU
- Điện thoại: 0974639947
- Email: duhv@tdmu.edu.vn
Phần 2: Nội dung bài báo (Đính kèm file)


Full text

View PDF


Publication Information

Publisher

Thu Dau Mot University, Viet Nam

Honorary Editor-in-Chief and Chairman of the Editorial Board

Assoc. Prof. Nguyen Van Hiep

Deputy Editor-in-Chief

PhD. Trần Hạnh Minh Phương
Thu Dau Mot University

Editorial Board

Prof. Tran Van Doan
Fujen University, Taiwan
Prof. Zafar Uddin Ahmed
Vietnam National University Ho Chi Minh City

Prof.Dr. Phillip G.Cerny
The University of Manchester, United Kingdom
Prof. Ngo Van Le
University of Social Sciences and Humanities (VNU-HCM)

Prof. Bui The Cuong
Southern Institute of Social Sciences​​​​​​​
Prof. Le Quang Tri
Can Tho University

Assoc. Prof. Nguyen Van Duc
Animal Husbandry Association of Vietnam
Assoc. Prof. Ted Yuchung Liu
National Pingtung University, Taiwan

PhD. Anita Doraisami
Economics Monash University, Australia
Prof. Dr. Andrew Seddon
Asia Pacific University of Technology & innovation (APU)

Assoc. Prof. Le Tuan Anh
Thu Dau Mot University
Prof. Abtar Darshan Singh
Asia Pacific University, Malaysia

Prof.Dr. Ron W.Edwards
The University of Melbourne, Australia
Assoc. Prof. Hoang Xuan Nien
Thu Dau Mot University

PhD. Nguyen Duc Nghia
Vietnam National University Ho Chi Minh City
PhD. Bao Dat
Monash University (Australia)

PhD. Raqib Chowdhury
Monash University (Australia)
PhD. Nguyen Hoang Tuan
Thu Dau Mot University

PhD. Nguyen Thi Lien Thuong
Thu Dau Mot University

Assistant

Nguyen Thi Man
Thu Dau Mot University