Thu Dau Mot University Journal of Science


Industry and Technology

Building the environmental performance index for industrial parks

Building the environmental performance index for industrial parks

By Phong Tran, Thuy Nguyen Thi Thanh, Pham Quoc Khanh, Than Nguyen Hien
Measuring environmental protection activities is a matter of great concern over the years. In this study, the indicators for evaluating environmental protection activities in industrial parks was built according to the PDSIR model and based on Vietnam's legal framework, including 18 main subjects and 35 indicators. The environmental performance index ...
Application of simulation in 3D space to teaching and science research

Application of simulation in 3D space to teaching and science research

By Ngô Bảo
This article introduces the general issues and benefits of simulation in teaching and scientific research. Thereby, the author illustrates by making 3D drawings, assemblies, videos simulating machine structures for teaching Theoretical mechanics, Construction machine subjects and the author's studies in the mechanical field. The application of simulation in teaching is ...
XÂY DỰNG HỆ ĐO GAMMA ĐƠN KÊNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRUYỀN PHÁT KHÔNG DÂY

XÂY DỰNG HỆ ĐO GAMMA ĐƠN KÊNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRUYỀN PHÁT KHÔNG DÂY

By Lai Viet hai
Phương pháp gamma truyền qua dựa trên nguyên lý suy giảm cường độ chùm tia gamma khi truyền qua vật chất được biết đến là một trong những kỹ thuật hữu ích cho phép kiểm tra trực tiếp các tháp và đường ống công nghiệp. Trong đó, hầu hết việc ...
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THỰC HÀNH VÀ LÍ THUYẾT THEO TIÊU CHUẨN CDIO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT THỰC HÀNH VÀ LÍ THUYẾT THEO TIÊU CHUẨN CDIO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

By Nguyễn Duy Nam
Dự án nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo thực hành theo chuẩn CDIO cho Chương trình Công nghệ Kỹ thuật điện tử đang được thử nghiệm tại DNTU. Để đào tạo ra những kỹ sư tài năng, một chương trình giảng dạy phù hợp, dựa trên nhu ...
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ

By Nguyen Thi Ngoc Nhi
Việc nghiên cứu ứng dụng bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm Hoàng đế (Calocybe indica) đã giảm bớt vấn đề ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả sau 50 ngày thực nghiệm nuôi trồng nấm ở 15 thùng (40 x ...
CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG

CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG

By Assoc. Prof. Le Tuan Anh
Chuyển mạch toàn quang là thành phần quan trọng trong các mạng truyền thông quang học tốc độ cao và có các ứng dụng tiềm năng trong các hệ thống thông tin lượng tử và máy tính lượng tử. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính ...
TẬN DỤNG LỚP NHỚT TRÁI CÀ PHÊ ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH THU NHẬN ENZYME PECTINASE LÀM TRONG RƯỢU VANG

TẬN DỤNG LỚP NHỚT TRÁI CÀ PHÊ ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH THU NHẬN ENZYME PECTINASE LÀM TRONG RƯỢU VANG

By Tran Ngoc Hung
Enzyme pectinase được ứng dụng trong nhiều lãnh vực sản xuất khác nhau. Việc tận dụng thành phần pectin có trong trái cà phê để cảm ứng sinh pectinase không chỉ giúp tận dụng tốt nguồn phế liệu này mà còn giúp nâng cao hiệu quả quá trình chế biến ...