THU DAU MOT UNIVERSITY
Journal of Science

journal homepage: ejs.tdmu.edu.vn

ISSN 2615-9635

Editorial Board

10/15/2019 10:18:20 AM     535

Honorary Editor-in-Chief and Chairman of the Editorial Board

    Assoc. Prof. Nguyen Van Hiep

    Thu Dau Mot University

 

 

 

 

Deputy Editor-in-Chief

    M.A. Pham Van Thinh

    Thu Dau Mot University

 

 

 

 

    PhD. Trần Hạnh Minh Phương

    Thu Dau Mot University

 

 

 

 

Editorial Board

    Prof. Tran Van Doan

    Fujen University, Taiwan

 

 

 

 

    Prof. Zafar Uddin Ahmed

    Vietnam National University Ho Chi Minh City

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho Thầy Ngô Văn Lệ trường Đại học xã hội nhân    Prof. Ngo Van Le

    University of Social Sciences and Humanities (VNU-HCM)

 

 

 

    Prof. Bui The Cuong

    Southern Institute of Social Sciences​​​​​​​

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho Lê quang trí ĐH cần thơ    Prof. Le Quang Tri

    Can Tho University

 

 

 

    Assoc. Prof. Nguyen Van Duc

    Animal Husbandry Association of Vietnam

 

 

 

    Assoc. Prof. Ted Yuchung Liu

    National Pingtung University, Taiwan

 


 

 

    Assoc. Prof. Le Tuan Anh

    Thu Dau Mot University

 

 

 

 

    Assoc. Prof. Hoang Trong Quyen

    Thu Dau Mot University

 

 

 

 

    Assoc. Prof. Hoang Xuan Nien

    Thu Dau Mot University

 

 


 

Hình ảnh có liên quan    PhD. Nguyen Duc Nghia

    Vietnam National University Ho Chi Minh City

 

 

 

    PhD. Bao Dat

    Monash University (Australia)

 

 

 

    PhD. Raqib Chowdhury

    Monash University (Australia)

 

 

 

    PhD. Nguyen Hoang Tuan

    Thu Dau Mot University

 

 

 

    PhD. Nguyen Thi Lien Thuong

    Thu Dau Mot University

 

 

 

    Assistant

    Nguyen Thi Man

    Thu Dau Mot University